Sztuka towarzyszy nam od lat. Już w czasach bardzo odległych pojawiały się pierwsze malowidła ścienne i rzeźby w kamieniu, które można uznać za przejawy tworzenia sztuki. Pomimo tego, wiele osób uważa, że jedna z gałęzi sztuki, a mianowicie muzyka jest tworem stosunkowo nowym. Okazuje się jednak, że to nie prawda. Muzyka jest bowiem z nami już od istnienia ludzi pierwotnych.

To właśnie oni wypracowali ciekawą formę komunikacji, jaką były śpiewy i nawoływania, którym często towarzyszyło wystukiwanie rytmu przy pomocy kamieni lub kości. Za pierwsze instrumenty uznaje się flety wykonane z kości zwierzęcych, a także bębny. Bardziej intensywny rozwój muzyki datuje się jednak na czasy dużo późniejsze, bowiem dopiero w średniowieczu pojawiły się nowe instrumenty i techniki wokalne.

Jak łatwo się domyślić, muzyka była związana przede wszystkim z obrządkami religijnymi. Pojawiały się pieśni i utwory o tematyce religijnej, dotyczącej przede wszystkim Boga. Popularne w tamtych czasach instrumenty to przede wszystkim harfa i lira. W odrodzeniu pojawiały się pierwsze utwory świeckie. Jest to też czas, w którym pojawił się gatunek nazywany dziś muzyką klasyczną, rozwijała się ona jednak dopiero później – w wieku XVIII i XIX. W wieku XX pojawił się jazz, który z czasem stał się podwalinami dla rock and rolla i bluesa. Po kilkudziesięciu latach pojawiła się również muzyka pop, która towarzyszy nam do dzisiejszego dnia.